Ekspressiivinen taideterapia

...ammentaa monitaiteellisuudesta: liike, kuva, maalaus, ääni, runo, musiikki, väri. Kaikesta tästä on mahdollisuus päästä osalliseksi ekspressiivisessä taideterapiassa. Taideterapiassa pääosassa on luomisprosessi: eläytyminen ja tunteminen, käsillä tekeminen ja kehollisuus. Lopputulos ja tekninen suorittaminen ovat sivuosassa.

Ekspressiivinen taideterapia elävöittää asiakkaan luovaa potentiaalia. Ihmisessä oleva luovuus on parantava ja omaan kokemusmaailmaan juurruttava voimavara. Taideterapia sopii lähes kaikille itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille Taideterapiasuhteessa taidetyöskentely toimii pahan olon tulkkina, myös sanattoman sanansaattajana. Taidetyöskentely nostaa esiin mielikuvia, muistoja ja kokemuksia mahdollistaen niiden jakamisen, nähdyksi ja kuulluksi tulemisen.

 

"Rakkaudella piirretyt rajat mahdollistavat sen, että ihminen tulee näkyväksi. Rajat mahdollistavat kokemuksen ilosta, surusta – elämästä: kauneuden, joka koskettaa, tekee kipeää ja parantaa."

- S. Nurminen

Suurin rakkaus on vailla puhetta

Taideterapeuttinen taipaleeni alkoi jo 2000 luvun alussa, kun aloitin työnohjauksen, jonka keskeinen lähetymistapa oli ekspressiivinen taideterapia. Innostuin työskentelytavasta niin, että lopulta hakeuduin taideterapiakoulutukseen ja valmistuin ekspressiiviseksi taideterapeutiksi Inartes Instituutista Helsingistä vuonna 2011. Olen työskennellyt sekä yksilöasiakkaiden että ryhmien, niin lasten ja nuorten kuin vanhustenkin kanssa. Sydäntäni lähellä on kuitenkin aikuisten yksilöllinen taideterapia. Taideterapiassa on myös mahdollista tutkiskella itseään, pysähtyä ja katsoa niitä asioita, jotka vaativat huomiota joko mielipahana, ahdistuksena, suruna tai vaikkapa masennuksena. Toisaalta taideterapiassa voi ottaa/saada etäisyyttä kaikista edellä mainituista.

 

Taideterapiassa tummien, raskaiden mielenmaisemien lomasta paljastuvat ilon ja leikillisyyden näköalat. Mahdoton muuttuu mahdolliseksi. Samankin tapaamisen aikana kuljetaan itkusta iloon tai vihasta myötätuntoon.